Loading...
Selected Candidate List 2023-24  

ESSAY COMPETITION 2016

HINDI (VI - VII)   MARATHI (VI - VII)
Rank Name STD   Rank Name STD
1st PATIL NIDHI RAJAN 7A   1st ZAWARE TUSHAR VIJAY 6A
2nd JADHAV  ASMITA  SAMBHAJI 6C   2nd PATTHAN KAUSAR NAYAB RASUL 6B
3rd SAHU PRAGATI  DEEPAK 7A   3rd SAHU PRAGATI  DEEPAK 7A

 

HINDI (VIII - X)   MARATHI (VIII - X)
Rank Name STD   Rank Name STD
1st CHOUDHARY ANSHIKA RAMKRISHNA 10C   1st AGASKAR ASTHA AVINASH 9C
2nd CHOUDHARY SHRADHA RAMKRISHNA 8C   2nd JAGTAP SAKSHI SHAILESH 10C
3rd DESAI  RIYA KRISHNAT 10B   3rd PHULSUNDAR SOURABH VIJAY 10A
Back